Cold War Veterans NATO 1945-1991 1BE Corps

  • Omschrijving vereniging :
  • Cold War Veterans NATO 1945-1991 1BE Corps
  • Koude Oorlog Oudgedienden NAVO 1945-1991 1BE Korps
  • Veterans de la Guerre Froide l'OTAN 1945-1991 1BE Corps

  • Laagdrempelige Progressieve Feitelijke Vereniging !!!

Doelstelling :

*Erkenning voor alle militairen en burgers die gediend hebben tijdens de koude oorlog in NATO verband , ter land ter zee en in de lucht om de dreiging van de Soviet Unie tegen te houden en daarmee vrede te bewaren in West Europa en de rest van de wereld .


*Erkenning van de Belgische en Europese overheid dat onze aanwezigheid de vrede effectief bewaard geeft in Europa en de wereld en dat de toestand tussen 1945-1991 geen "normale" vredes toestand was omdat dat de dreiging voor een conflict heel reëel en imminent was .

Het is niet enkel en alleen  dankzij de politieke en diplomatische inzet van de USA en EEG dat de Berlijnse Muur gevallen is en dat de Sovjet Unie - Warschaupact opgehouden is te bestaan . Maar ook door de aanwezigheid van de duizenden NATO militairen die sedert 1945 tot 1991 in de BRD en op andere plaatsen in de wereld 24 uur op 24 uur en 7/7 paraat stonden .

Hedendaags word de inzet van deze militairen zwaar onderschat en helaas dikwijls   " vergeten ". Politici vandaag de dag werpen graag op dat de EU voor vrede in Europa gezorgd heeft maar de rol van de NAVO/NATO word vergeten . De EU in huidige vorm anno 2021 bestaat nog maar sedert 1993 daarvoor was het de EEC (Economic European Union ) 1958 en nog voordien na WWII de Unie van Kolen en Staal .

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel de veiligheid en vrijheid van de aangesloten landen te garanderen en wereldwijd stabiliteit te bevorderen.

-----------------------------------------------------------------------


*(Cold War) Veteran(s) word ook in de zin van de betekenis en vertaling van het woord Veteran(s) gebruikt namelijk OUDGEDIENDE en bestaat en word al veel langer gebruikt dan de KB van 2003 bijgevolg is

 "Cold War Veteran(s)" geen eretitel maar een naam of begrip !! 

Wij hebben dan ook het allerhoogste respect voor mensen die de door de Belgische overheid toegekende eretitel en statuut dragen van VETERAAN.

De Engelse benaming Cold War Veterans NATO 1945-1991 1BE Corps word louter gebruikt om het Internationaal karakter die de koude oorlog had te bevestigen en in navolging van de "British Cold War Veterans" en de "American Cold War Veterans"  .

*Wij houden ons aan de tradities van het herdenken van WOI , WOII, koude oorlog , en andere conflicten , en brengen hulde aan de helden , veteranen , militairen en burgers !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lid worden doe je door lid te worden van de Facebook groep https://www.facebook.com/groups/cwvnatobecorps/


Er word geen lidgeld aangerekend !! Of U voelt en gedraagt zich als lid of niet.

Iedereen is welkom om lid te worden zolang je maar akkoord gaat met deze omschrijving.

(gelieve bij niet,   U te verwijderen uit de groep)Nota :

Wij zijn een subgroep van https://www.facebook.com/groups/CWVN4591/ .

(Cold War Veterans NATO 1945-1991 internationale groep )

Er is niet echt een bestuur ....wij werken met initiatiefnemers, actieve en passieve Facebook leden .....alles gebeurt op vrijwillige basis en elk is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn handelingen .... daaronder zijn er wel ook effectieven ( ex-BSDers , militairen) en sympathisanten , maar beiden hebben evenveel rechten en of plichten  er is ook geen penningmeester als er ooit zou geld nodig zijn voor een project gaan we gebruik maken van "crowd funding" waar de infinitiefnemer volledig de verantwoordelijkheid voor draagt. Elke initiatiefnemer mag gebruik maken van de afbeelding van vlag en embleem voor het maken van gadgets en andere , gevraagd word is wel de gadgets ea te verkopen aan inkoopprijs en moest je er winst op maken ben je wel btw plichtig en het kenbaar maken in onze FB groep (gelieve de afbeeldingen van vlag of logo zelf niet te veranderen) .

Er kunnen geen schulden of leningen gemaakt worden op naam van deze Facebook vereniging !!!

Besluitvorming worden op de FB groep geplaatst en besproken .

De feitelijke Facebook vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen op plechtigheden of andere , elk lid neemt deel op eigen verantwoordelijkheid !!!

Er word ook aanbevolen om lid te worden van een klassieke vaderlandse groeperingen , Bv.,IMOS ,NVOBS,  Veteranen Koning Albert I , KVLIII enz en hun ondersteuning te geven indien dit gevraagd word.... 

WIJ ZIJN GEEN CONCURENTIE van deze verenigingen .


Persoonlijke geschillen houden we persoonlijk en vechten we niet uit in onze groep , wij zijn er om elkaar te helpen , niet om elkaar de duivel aan te doen .

Leden kunnen wel uitgesloten worden indien men de groep een slechte reputatie of naam geeft en of de afspraken moedwillig niet nakomt !!!

Mensen die zich hier niet thuis voelen in deze groep of tegen hun gedacht toegevoegd werden op de FB pagina kunnen zich ten alle tijden zelf verwijderen of laten verwijderen.

Vraag en antwoord (.doc)

Alles over eretekens dracht (militairen)  (.PDF)

Nota vraag van de protocol dienst ivb met kledij Oudstrijders en andere

ter inlichting, word enkel gevolgd bij officiële plechtigheden  (.PDF)

Hieronder vind U de persoonlijke visie van Geert Mahieu inzake het woordgebruik "Veteraan ".


GDPR KENNISGEVING !!!!!
Uw gegevens die u naar CWVN 1BE Corps stuurt voor aanmaak certificaat en aankoop pin's ea worden enkel en alleen gebruikt om deze naar U te kunnen sturen en aanmaak certificaat , deze data worden bewaard op desbetreffende bankservers en op een secure server van Webnode (HTTPS) . Deze gegevens worden NIET medegedeeld aan derden uitgenomen als deze opgevraagd zouden worden met officieel gerechtelijk bevelschrift !!! U kan vragen om uw Certificaat ANONIEM in de groeps album te plaatsen, occasionele foto's zowel op Facebook als op de website waar U op staat kunnen op aanvraag of verwijdert worden of uw persoon kan onherkenbaar gemaakt worden , dit kan kan gevraagd worden bij de beheerder. 
Geert Mahieu·vrijdag 21 oktober 2016 (aanpassing op 13/09/2021)

Website creatie 08/01/2017 ©